Schrijver in de klas

een interactieve literaire les

door Enne Koens

Enne Koens won in 2014 de Vlag en Wimpel met Sammie en Opa. Daarna schreef zij Hotel Bonbien en Ik ben Vincent en ik ben niet bang.  Haar boeken zijn ontroerend, absurd en grappig. Geschikt voor de lezer van 7 t/m 12 jaar. Lang geleden was Enne actrice. Als ze in de klas op bezoek komt, geeft ze een interactieve les waarin belangrijke thema’s uit haar boeken worden uitgespeeld en daarmee bespreekbaar worden gemaakt. En natuurlijk leest ze voor uit eigen werk want dat kan ze nou eenmaal heel erg goed.

IK BEN VINCENT EN IK BEN NIET BANG
Vincent wordt altijd gepest op school. School is voor hem net survival: je weet nooit precies wanneer je welke ramp kunt verwachten, dus je kunt je maar beter goed voorbereiden.  In de les die bij dit boek hoort gaan we ons voorstellen hoe het zou zijn om alleen in de natuur te moeten leven, je zintuigen werken dan voor drie.

HOTEL BONBIEN
Hotel Bonbien gaat over Siri die in Frankrijk met haar prettig gestoorde familie een familiehotel runt,  met haar zuinige vader, haar Bourgondische moeder en haar puberbroer die de hele dag hardrock luistert. Siri maakt veel ruzie met haar broer, maar ze maakt zich veel meer zorgen over haar ouders, die ook ruziemaken. In deze les gaan we nieuwe scheldwoorden verzinnen en nep-ruzie maken (want dat is wél leuk).

SAMMIE EN OPA
De grootvader van Sam heeft  een hele grote fantasie. Soms lijkt het bijna alsof hij liegt. Hij beweert zelfs dat hij kan vliegen. In deze workshop gaan de kinderen het gesprek aan over het verschil tussen liegen en fantaseren.


over Enne Koens

Enne Koens won in 2014 de Vlag en Wimpel met ‘Sammie en opa’. Daarna schreef zij ‘Hotel Bonbien’ en ‘Ik ben Vincent en ik ben niet bang’. Haar boeken zijn ontroerend, absurd en grappig, geschikt voor de lezer van 7 tot en met 12 jaar.